PostHeaderIcon Montaż płytek

 

alt

MONTAŻ PŁYTEK – KROK PO KROKU

- Przy wyborze płytek należy kierować się nie tylko barwą, wzorem, ale przede wszystkim uwzględniać ich walory użytkowe. Płytki należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar poprzez porównanie płytek z różnych opakowań, aby upewnić się czy nie nastąpiła pomyłka w trakcie wydawania towaru. Po wyłożeniu płytek reklamacje odnoszące się do tych pozycji nie będą uwzględniane.

Jak sprawdzić prawidłowość dostawy?
W zamówieniu powinny być sprecyzowane wszystkie dane identyfikacyjne produktu - nazwa katalogowa, format, gatunek, ewentualnie inne istotne cechy. Gatunek I jest zdefiniowany przez normę. W szczególności, jeżeli chodzi o wady wyglądu dopuszcza się nie więcej niż 5 wadliwych płytek na każde sto. Pozostałe gatunki są niższej jakości i mogą mieć więcej wad.
Tonacja - to odcień barwy charakteryzujący daną partię płytek.
Kaliber - jest to inaczej wymiar produkcyjny.
Należy kontrolować jednolitość dostawy, ponieważ płytki tego samego typu, ale o różnej tonacji czy kalibrze, muszą być uważane za różne produkty, a zatem nie nadające się do ułożenia na tej samej powierzchni.
- Wykonanie prac związanych z wykładaniem płytek powinno się powierzyć wyspecjalizowanej firmie.
- Przy wykładaniu płytek należy stosować się do zaleceń producentów kleju i Polskich Norm:
PN-75/B-10121 „Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych” i PN-63/B-10145 „Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych” oraz poradników z dziedziny budownictwa i literatury fachowej. Zaleca się wykładanie płytek na spoinę, gdyż płytki wyłożone na styk tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia. Należy również pamiętać, że tworzywa ceramiczne wykazują rozszerzalność liniową wywołaną penetracją wody do wnętrza płytek, dlatego też należy wykładać płytki stosując fugę.

O czym warto pamiętać:
- Zaprawy klejące i zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać przepisom Prawa Budowlanego.
- Podłoże pod płytki powinno być odpowiednio przygotowane, tzn.: musi być zwarte, nośne, czyste i wolne od substancji przeciw przyczepnościowych (oczyścić z kurzu, brudu, wapna, tłuszczów oraz farb np. klejowych i emulsyjnych). Na dobrze przyczepne farby olejne i okładziny ceramiczne należy stosować odpowiednie zaprawy klejące, zgodnie z zaleceniem ich producenta lub dodatki emulsji elastycznych. Wszelkie nierówności w podłożu powinny być wyrównane specjalną zaprawą wyrównującą.
Uwaga: Źle przygotowane podłoże jest najczęstszą przyczyną odpadania płytek!
- Na podłoża odkształcalne np. ogrzewanie podłogowe, płyty drewnopodobne, płyty gipsowe, balkony, tarasy należy stosować specjalne zaprawy klejące tzw. elastyczne.
- Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułożonych płytek powinny być zgodne z istniejącymi dylatacjami w podłożu.
- Przed spoinowaniem płytek należy przeprowadzić próbę stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczyć powierzchnię płytek przed przebarwieniem.
- Spoinowanie należy rozpocząć po czasie przewidzianym w instrukcji użytej zaprawy klejowej.
- Należy szczelnie wypełniać fugą przestrzeń między płytkami.
- Zaprawę klejącą należy usuwać delikatnie z powierzchni użytkowej płytki, niezwłocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczając do zarysowania powierzchni - zabrudzenia na płytkach szkliwionych i nie szkliwionych spowodowane różnego rodzaju zaprawami należy bezzwłocznie usunąć odpowiednimi środkami.
- Zaleca się konserwację płytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchłanianiem różnego rodzaju zabrudzeń - stosować odpowiednie środki (impregnaty).
 
Kontakt
Tel: (23) 663 00 00

Tel: (23) 662 27 69

Tel. (23) 662 68 49

Fax: (23) 663 00 01


mail: martex@grupapsb.com.pl
Sonda
Czy podoba się nasza strona www ?